MASP

Metropolitan Agriculture Symbiose Portal

Opgaven en Ideeën

Loading...

Deze website is tot stand gebracht binnen de projecten Mainport-Greenport en Green & the City. Doel daarvan was het creëren van een logische vindplaats voor het in ontwikkeling zijnde Symbiose Programma, het project waarvoor de provincie als eerste aan de lat staat naar aanleiding van de Slotmanifestatie op 11 maart 2011.

Projecten:

Mainport Greenport

Green & the City

Ruimtelijke dimensies van Metropolitane Landbouw

In het Mainport-Greenport project staat de intensieve, economisch gedreven landbouw centraal. Daarnaast is er ook de meer ecologische gedreven landbouw zoals de biologische of de ‘sociale’ stadslandbouw. Metropolitane landbouw biedt een oplossing waarbij deze drie strategieën gecombineerd worden.
Dit houdt voor de Mainport-Greenport in dat het, naast economische rendabiliteit, ook gaat over ecologische duurzaamheid, zoals kringloopsluiting en ruimte voor natuur, en eveneens om sociaal-maatschappelijke waarden zoals legitimiteit en landschapsbeleving.
In het Green and the City project staan juist de onderste typen van landbouw centraal, waar juist gezocht wordt naar meer Profit-kansen.

Metropolitane landbouw

Xplorelab, de innovatiewerkplaats van de provincie Zuid-Holland voert twee projecten uit over landbouw in Zuid Holland;  Mainport-Greenport en Green & the City.

Deze website geeft in vier tabbladen de resultaten van deze twee projecten, weergegeven op de regionale kaart. De website is nu nog slechts een portal, maar kan zich ontwikkelen tot een Symbiose Programma voor Metropolitane Landbouw.

Onder Opgaven en Ideeen vind u de in deze projecten ontwikkelde interventies, naar F-kleur gerangschikt. Als je er op klikt, krijg je een doorverwijzing naar het project.

onder Symbiose staan de ca 30 symbiose sessies die we hebben georganisseerd en onder Inspiraties meer inspirerende metropolitane landbouw voorbeelden. Tenslotte onder Metropolitan Agriculture ZH ook alle andere mogelijke MetAg bedrijven/plekken: de database voor het toekomstige regionale symbiose programma.
Links en onderaan de kaart kunt u per tabblad filteren naar F-categorie en/of naar project.

Zowel Mainport -Greenport als Green&the City, vallen onder het concept van 'Metropolitan Agriculture', de duurzame toekomstvisie voor de Landbouw, ontwikkeld door TransForum.

Mainport -Greenport gaat over de intensieve landbouw, welke economisch veel potentieel heeft, maar landschappelijk en milieutechnisch onder druk staan. Wat is de meerwaarde van een koppeling met de Mainport?

Green&the City gaat over 'groene' landbouw, welke in de stedelijke omgeving met moeite overeind blijft. Het gebied Midden Delfland staat hier centraal.

      Webdesign: Ontwerpwerk